Fakta om hörsel

Därför hostar du när du rensar öronen

Upplever du någonsin att du hostar eller nyser samtidigt som du rensar öronen och försöker ta bort öranvax? Var bara lugn, det är helt normalt. Vi har samlat en liten översikt som förklarar varför du upplever de märkliga fenomen.

VAXOL_Darfor-hostar-du-nar-du-rensar-oronen

Nerverna i dina öron.
Ditt öra är kopplat ihop med fem av de tolv viktiga kraniella nerverna. Dessa nerver är nervus trigeminus (Kraniel Nerve V), den faciala nerven (Kraniel Nerve VII), den Vestibulocochleare nerven (Kraniel Nerve VIII), den glossofaryngeal nerven (Kraniel Nerve IX), och vagusnerven (Kraniel Nerve X). Dessa nerver är också kopplade med andra delar av ditt ansikte och din kropp. Problemet i andra delar av kroppen känns ibland som ett problem i örat, eftersom båda är kopplade ihop med samma nerv. Till exempel kan tandproblem kännas i kroppen som öronvärk, om det uppstår vid nerven som är kopplad till örat.

Hosta och kvävningskänsla

Vagusnerven kopplar ihop hjärnstammen med din tjocktarm och passerar genom många olika delar av kroppen. Ordet vagus kommer från det latinska ordet för att vandra. När vagusnerven i ditt öra stimuleras, leder det till hosta och kvävningskänslor, ibland också med att det bildas vätska i ögonen. Dessa reflexer känner du säkert av när du använder bomullspinnar för att rensa i öronen.

Röd reflex
När trigeminus nerven i örat stimuleras med hjälp av ”tryck i den yttersta tredjedelen av hörselgången”, kan det leda till det som kallas för “Röd Reflex”. Reflexen leder till ökat blodflöde till trumhinnan och hörselgången, vilket gör öronen röda. Reflexen är tillfällig och skiljer sig från ”Röda Öron Syndromet”, som gör ont i örat, oftast som ett resultat av skada på de perifere nerverna i örat.

Lymfatisk reflex
När ett främmande föremål rör huden i hörselgången under längre tid, som till exempel med hörlurar, kan det leda till en lymfatisk reflex. Detta orsakar ”svullnad och ömhet” i hörselgången. Reflexen orsakas inte av de kraniella nerverna i örat, utan av de Paciniane nerverna som registrerar beröring.

Kan jag minska min känslighet för dessa reflexer?
Ja! Reflexerna är till för att hålla dina öron rena och friska, och för att förhindra att du stoppar något i öronen som kan skada dem. Det bästa sättet för att minska din känslighet, är genom att utveckla ett friskt lager hud eller keratin i din hörselgång. Detta är ännu viktigare om du använder hörlurar eller öronproppar som ska stoppas in i hörselgången. Vaxol kan hjälpa dig med att få frisk hud och minska klåda i örat orsakade av hörlurar och öronproppar.

Köp Vaxol® på närmaste apotek

Köp Vaxol®