Vaxol® för barn

Vaxol behandlar/ tar bort och förebygger öronvax, vaxproppar, torra öron och vatten i örat/ extern otit/ hörselgångsinflammation hos barn. Barn över 1 år kan direkt behandlas med Vaxol. Barn under 1 år rekommenderas att rådgöra med läkare innan behandling.

Öron hos barn

Ett barns öron är ömtåliga – precis som hos vuxna. Barnets öra är under tillväxt och även kroppens immunförsvar pågår och utvecklas starkt hos ett barn. Inuti örat utrvecklas många funktioner och organ som är grundläggande för barnets livskvalitet; hörsel, balans, mm. Örats inre hos barn är mycket fint och tunt och huden är känslig inuti hörselgången. Den tunna huden i hörselgången ligger skyddar viktiga körtlar och nerver och bör inte skadas. Om bakterier och annat kommer in i örat, så är ett barns öra extra känsligt pga tunn hud och immunförsvar under utveckling. Härav är det viktigt att ha god uppsikt och ta hand om barns öron väl.

Öronproblem hos barn

Ett vanligt bekymmer med barns öron är mycket vax och vaxproppar. Därtill kan de råka ut för hörselgångsinflammation/ extern otit pga vatten i örat, vid t.ex mycket bad eller petning med yttre föremål i örat, t.ex tops. Hörselgångsinflammation ska inte blandas ihop med öroninflammation, vilket uppkommer ofta hos barn. Öroninflammation beror oftast på förkylning och virus och kan uppkomma mer hos barn pga att immunförsvaret inte är lika utvecklat hos barn som hos vuxna.

Symptom på öronproblem hos barn

Öronen hos barn producerar öronvax precis som hos vuxna. Hos barn kan det även bildas vaxproppar i öronen. Symptomen kan vara desamma som hos vuxna, med nedsatt hörsel, lock för örat, ont i örat, yrsel, påverkan till hosta, rodnad, etc. Det som dock skiljer är hur barn kommunicerar sina symptom och hur vi som vuxna uppfattar dem. Barn vet inte om och kanske inte kan berätta att det är öronen som är problemet när de känner sig dåliga. Kanske tycker man att barnet är frånvarande, kanske ofta är gnällig eller trotsig, kanske hostar mycket, kanske går i sin egen värld, svarar dåligt på tilltal, etc. Dessa beteenden kan bero på att örat är fullt med vax eller att hörselgången är inflammerad. Man tänker kanske inte på att detta kan vara en orsak pga att örat ser bra ut utifrån. Ett bra tips är att rutinmässigt undersöka ditt barns öron, för att undvika dessa bekymmer och beteenden.

Rengör EJ örat med tops!

Om man ser att det är vax i ytterörat på ett barn så peta/ rengör inte med tops! Detta kan i så fall vara början till ett öronvaxproblem, med tanke på att man då istället för att få bort vax i hörselgången ofta skjuter in vaxet i örat och det kan bli början till en ansamling av vax, som utvecklas till en vaxpropp. Vax är helt naturligt i ett barns öra och ett viktigt skydd i örat. Det skyddar huden i hörselgången, tar hand om smuts och bakterier och kommer ut ur ett öra helt naturligt och kan synas i ytterörat. Istället för att peta i hörselgångsöppningen med tops, för att få bort synligt vax, så torka bort försiktigt med en mjuk handduk i den yttersta regionen.

Om man petar in i ett barns öra, med t.ex tops, så kan man även skada den tunna huden och miljön i hörselgången så att en hörselgångsinflammation kan uppstå.

Rengöring (spolning/utsugning) av vaxpropp på barn kan vara känsligt i sjukvården

Om du misstänker att ditt barn har fått en vaxpropp så kan du söka hjälp hos sjukvården/ vårdcentral. Vaxproppar är en av de vanligaste anledningarna till att både vuxna och barn söker sjukvård för öronen.

Sjukvården hjälper till att ta bort vaxproppar, om inte annan behandling hjälper. Vaxrengöring hos barn på vårdcentral gör att vaxproppen kommer ut, men ofta kan det innebära praktiska problem framöver. En vaxpropp tas bort genom öronspolning eller utsugning, vilket ofta uppfattas starkt eller negativt av individen som utsätts för det. Efter att ha utfört öronspolning eller utsug på ett barn så kan barnet utveckla stor rädsla.  Om barnet får problem med öronvax igen, så kan det innebära mycket besvär och lidande för både barn och föräldrar, för att kunna utföra liknande öronvax-behandling igen.

Värdefullt är att försöka förebygga att vaxpropp över huvud taget uppkommer. Vid misstanke om problem i öronen, så rådgör med sjukvården.

Förebygg vaxpropp hos barn med Vaxol

Vaxpropp är ett vanlig problem bland barn. Ungefär 10% av alla barn drabbas någon gång av vaxpropp och det är ett av de vanliga bekymren när man söker sjukvård för barn. Vaxpropp kallas även Cerumen obturans.

För att förebygga och förhindra utveckling av vaxpropp och även förebygga att barnet behöver göra öronspolning eller utsugning på vårdcentral, så kan ditt barn använda Vaxol regelbundet. Du sprayar enkelt Vaxol i barnets öra varje vecka. Barn från 1 år kan behandlas med Vaxol, yngre än 1 år rådgörs med läkare.

Vaxol är ren naturlig olivolja utan kända biverkningar. Det fungerar enligt principen ”fett löser fett”. Detta gör att Vaxol löser upp och mjukar upp eventuellt överflödigt vax. Vaxol hjälper till att vax naturligt kommer ut ur örat och försvinner och man bibehåller en bra balans och miljö i hörselgången.

Du ger barnet 1-2 sprayningar med Vaxol i varje öra, 1-2 gånger per vecka. På så sätt underhåller du den naturliga miljö i barnets öra och förebygger bekymmer med vax och vaxproppar.

Förebygg torra öron hos barn med Vaxol

Torra hörselgångar i öronen orsakas ofta av att balansen är störd i örats miljö. Hos barn är detta mindre vanligt, men är individuellt. Huden i hörselgången är då torr pga att mindre vax skyddar och barnet kan uppleva en känsla av kliande/ klåda.

För att förebygga och behandla torra hörselgångar så fungerar Vaxol genom att smörja och lägga sig som en skyddande mjuk hinna på huden i hörselgången.

Spraya enkelt med Vaxol 1-2 dose/sprayningar i varje öra, 1-2 gånger per vecka för att avhjälpa torra hörselgångar.

Vatten i örat/ extern otit hos barn – ett bekymmer som förebyggs med Vaxol

Vaxol, med naturlig ren olivolja, gör att man säkerställer en fet och skyddande hinna och barriär på hörselgångens väggar/ hud. Naturligt skyddar vaxet i öronen på samma sätt med en fet hinna. Denna barriär skyddar hörselgången när vatten kommer in i örat, från uttorkning och smuts.

När ett barn badar mycket, så kan miljön i hörselgången och vaxets naturliga tillväxt bli störd och inte fungera som vanligt. Vaxet kanske inte förs ut på samma naturliga sätt som det ska, pga att vatten ofta är i hörselgången och då kommer vaxet inte ut lika lätt och istället ansamlas till en vaxpropp inne i hörselgången. Även huden i hörselgången blir då inte lika skyddad av sitt vax och utsätts lättare för torrhet och därigenom bakterier och smuts.

Vid bad i pooler och salta hav, kan vattnet påverka örat negativt pga uttorkande effekt och bakterier, smuts.

Vaxol fungerar enligt principen ”fett löser inte vatten”. När man sprayar med Vaxol i örat så tillför man en fet hinna på huden i hörselgången. Därigenom hjälper Vaxol örat att enklare göra sig av med vatten, det rinner enklare ut, och dessutom tillför man en fet hinna som skyddar mot uttorkning och mot smuts och bakterier.

Att spraya ditt barns öra med Vaxol, 1-2 doser 1-2 gånger per vecka, förebygger problemen som uppkommer med för mycket vatten i örat, vid t.ex simning, badsemester, etc.

Köp Vaxol® på närmaste apotek

Köp Vaxol®