Barn och öron

Ett barns öron växer och utvecklas. Öronen har inte har byggt upp immunförsvar och funktioner i tillräcklig grad. När bekymmer uppstår i öronen är det viktigt att ta det på allvar.

Det växande örat

Ett barns öra är känsligt då det är under uppbyggnad och tillväxt. Hörselgångar och hörselben håller på att utvecklas och är mer känsliga för påverkan.

Barnets öron utsätts påverkan;  för vatten vid bad och simning och att någon annan, vuxen, försöker hålla dess öron rena och petar dem i öronen. Bakterier kan komma in i örat och vaxproduktionen kan störas. Detta leder till en ökad risk för problem med vaxproppar, behov av öronspolning och hörselgångsinflammation.

Öronproblem hos barn

Vaxproppar och överflödigt vax från örat är ett vanligt bekymmer med barn. Mer än 10%, 1 av 10, av alla barn upplever dessa problem. Öronvax är helt naturligt i öronen, men hos barn utvecklas och växer öronen och vaxproduktionen kan vara ostabil.

Hörselgångsinflammation, extern otit, är ett annat vanligt problem bland barn. Detta orsakas ofta av vatten i örat vid mycket bad och simning. Bakterier och smuts kommer då in i barns känsliga öron och vid ansamling kan det orsaka irritation och inflammation.

 

Ett annat problem är öroninflammation, akut media otit/ AOM. Öroninflammation uppkommer ofta hos barn och beror oftast på förkylning och virus. Det drabbar barn oftare pga att immunförsvaret inte är lika utvecklat hos barn som hos vuxna.

Barn med öroninflammation har ofta även problem med öronvax. I en studie såg man att över hälften av barn med öroninflammation hade även problem med öronvax. De rekommenderar att man ska vara uppmärksam på detta och hjälpa barn att ta bort överflödigt öronvax. (Marchisio et al, 2016, IJPO,  ”Cerumen: A fundamental but neglected problem by pediatricians”)

Symptom på vaxproblem hos barn

Öronen hos barn producerar öronvax precis som hos vuxna. Hos barn kan det även bildas vaxproppar i öronen. Symptomen kan vara desamma som hos vuxna, med nedsatt hörsel, lock för örat, ont i örat, yrsel, påverkan till hosta och rodnad. Det som dock skiljer är hur barn kommunicerar sina symptom och hur vi som vuxna uppfattar dem. Barn vet inte om och kanske inte kan berätta att det är öronen som är problemet när de känner sig dåliga.

Kanske tycker man att barnet är frånvarande, kanske ofta är gnällig eller trotsig, kanske hostar mycket, kanske går i sin egen värld eller svarar dåligt på tilltal. Dessa beteenden kan bero på att örat är fullt med vax eller att hörselgången är inflammerad. Man tänker kanske inte på att detta kan vara en orsak då örat ser bra ut utifrån.

Ett bra tips är att rutinmässigt undersöka ditt barns öron, för att undvika dessa beteenden och bekymmer med öronen.

Rengör INTE barns öron med bomullspinnar!

Om man ser att det är vax i ytterörat på ett barn så peta/ rengör inte med bomullspinnar! Detta kan i så fall vara början till ett öronvaxproblem! Istället för att få bort vax i hörselgången, så skjuts vaxet ofta in i örat och det kan bli början till en ansamling av vax – en vaxpropp.

Vax är helt naturligt i ett barns öron och ett viktigt skydd för huden i hörselgången. Det tar hand om smuts och bakterier och förs ut ur ett öra helt naturligt och kan synas i ytterörat.

Torka försiktigt med en mjuk handduk/ papper om du ser öronvax i ytterörat på ditt barn. Torka mjukt bort synligt vax, men peta inte in i hörselgången.

Om man petar in i ett barns öra, med exempelvis en bomullspinne, så kan man skada den tunna huden och miljön i hörselgången så att en hörselgångsinflammation (extern otit) kan uppstå. Om man petar för långt in kan man ävenriskera att skada barnets trumhinna.

Spolning och rengöring av vaxpropp på barn

Om du misstänker att ditt barn har fått en vaxpropp så kan du söka hjälp på närmaste vårdcentral. Vaxproppar är en av de vanligaste anledningarna till att både vuxna och barn söker sjukvård för öronen.

Sjukvården hjälper till att ta bort vaxproppar, om inte annan behandling hjälper. Vaxrengöring hos barn på vårdcentral gör att vaxproppen kommer ut, men ofta kan det innebära praktiska problem framöver.

En vaxpropp kan tas bort genom öronspolning eller utsugning, vilket ofta uppfattas starkt eller negativt av individen som utsätts för det. Efter att ha utfört öronspolning eller utsug på ett barn kan barnet utveckla stor rädsla. Om barnet får problem med öronvax igen, så kan det innebära mycket besvär och lidande för både barn och föräldrar, för att kunna utföra liknande behandling igen.

Värdefullt är att förebygga att vaxpropp uppkommer. Vid misstanke om problem i öronen, så rådgör med sjukvården.

Använd Vaxol® till ditt barn.

Vaxol® är en trygg och effektiv hjälp för dina barns öron. Vaxol® är en ren naturlig olivolja, som mjukgör och avlägsnar överflödigt öronvax, förebygger vaxproppar och lindrar klåda och irritation i torra hörselgångar.

Förebygg vaxpropp hos barn med Vaxol®

Vaxpropp är ett vanligt problem bland barn. Ungefär 10% av alla barn drabbas någon gång av vaxpropp och det är ett av de vanliga bekymren när man söker sjukvård för barn. Vaxpropp kallas även Cerumen obturans.

För att förebygga och förhindra utveckling av vaxpropp och även förebygga att barnet behöver göra öronspolning eller utsugning på vårdcentral, så kan ditt barn använda Vaxol regelbundet. Du sprayar enkelt Vaxol® i barnets öra varje vecka. Barn från 1 år kan behandlas med Vaxol®, yngre än 1 år rådgörs med läkare.

Vaxol® är ren naturlig olivolja utan kända biverkningar. Det fungerar enligt principen ”fett löser fett”. Detta gör att Vaxol® mjukar upp överflödigt vax. Vaxol® hjälper till så att vax naturligt kommer ut ur örat och försvinner och man bibehåller en bra balans och miljö i hörselgången.

Du ger barnet 1-2 sprayningar med Vaxol® i varje öra, 1-2 gånger per vecka. På så sätt underhåller du den naturliga miljö i barnets öra och förebygger bekymmer med vax och vaxproppar.

Minska klåda i torra hörselgångar hos barn, med Vaxol®

Torra hörselgångar i öronen orsakas ofta av att balansen är störd i örats miljö. Hos barn är detta mindre vanligt, men är individuellt. Huden i hörselgången är då torr pga att mindre vax skyddar och barnet kan uppleva en känsla av kliande/ klåda.

För att förebygga och behandla torra eller kliande hörselgångar så fungerar Vaxol® genom att smörja och lägga sig som en skyddande mjuk hinna på huden i hörselgången.

Spraya med Vaxol® 1-2 doser/sprayningar i varje öra, 1-2 gånger per vecka för att avhjälpa klåda eller torra hörselgångar.

Vatten i örat/ extern otit – ett bekymmer hos barn

Naturligt skyddar vaxet i öronen på samma sätt med en fet hinna. Denna barriär skyddar hörselgången när vatten kommer in i örat, från uttorkning och smuts.

När ett barn badar mycket, så kan miljön i hörselgången och vaxets naturliga tillväxt bli störd och inte fungera som vanligt. Vaxet kanske inte förs ut på samma naturliga sätt som det ska, pga att vatten ofta är i hörselgången och då kommer vaxet inte ut lika lätt och istället ansamlas till en vaxpropp inne i hörselgången. Huden i hörselgången blir då inte lika skyddad av sitt vax och utsätts lättare för torrhet och därigenom risk för bakterier och smuts.

Vid bad i pooler och salta hav, kan vattnet påverka örat negativt pga uttorkande effekt och bakterier, smuts.

När man sprayar med Vaxol® i hörselgången så tillför man en fet hinna på huden i hörselgången, vilken  skyddar mot uttorkning.

Använd Vaxol® för att skydda mot torra hörselgångar; 1-2 sprayningar per öra , 1-2 gånger per vecka, eller vid behov.

Köp Vaxol® på närmaste apotek

Köp Vaxol®