Problem med vaxproppar och öronvax

Det finns många fördomar och myter kring vax i öronen. Det kan vara att det känns smutsigt med öronvax, att man är smutsig om vaxet syns, att man vill ta bort vax och att man måste tvätta sig ordentligt inuti öronen.

Vax är något helt naturligt och viktigt för örats skydd och funktion. Alla människor har vax i örat. Ibland kan man känna av öronvax mer och det kan behöva tvättas extra i ytterörat. Ibland kan man uppleva nedsatt hörsel eller lock för örat och då är en av orsakerna ofta att man har fått en ansamling av vax i örat.

Hur förebygger Vaxol® problem med vaxproppar och vax?

Vaxol innehåller farmaceutiskt ren olivolja som enligt principen ”lika löser lika”, det vill säga att fett löser fett. Det mjukgör och avlägsnar överskott av vax i örat. Örats naturliga balans bibehålls genom att överflödigt öronvax i hörselgången mjukas upp och den naturliga utförseln av vaxet underlättas.

 

Om öronvax och vaxproppar

Varför har vi vax i öronen?
Är det smutsigt i öronen om man har vax?

Vax i öronen är helt naturligt och en viktig del för örats funktion och skydd. Vaxet har till uppgift att ta hand om smuts och bakterier som inte ska finnas i örat och se till att föra ut det naturligt, utan att vi märker det. Det tar med sig ovälkomna bakterier från örat, så att de inte blir kvar i örat och ger klåda eller irritation. Vaxet har även som uppgift att ligga som en skyddande hinna på huden i hörselgången, för att mjukgöra, hindra torrhet och från att bakterier fäster på huden.

Vaxet skyddar örats funktioner.Vårt öra måste kunna skydda sig och sina funktioner (hörsel och balans) från att småpartiklar och bakterier tränger in i hörselgången. Det är också den främsta anledningen till att vi har öronvax.

Öronvax bildas i körtlar under huden som finns i hörselgången. Öronvax består av sekret, talg och svettkörtelsekret samt hudpartiklar, framför allt keratin. Vaxet är svagt surt, kan vara mjukt eller hårt och kan variera i färg från ljust till mörkt brunt.

Vaxproppar är vanligen mörkt bruna och torra eller hårda samt sitter fast i hörselgångens väggar och hårstrån. Vaxproduktionen är individuell och ibland upplevs den vara i överkant. Vaxproppar kan bildas vid alltför riklig vaxproduktion eller då vaxet inte transporteras ut normalt .

Precis som vår övriga hud så är det viktigt att huden i hörselgången är jämn, smidig och frisk för att öronvaxet ska produceras normalt och för att hörselgången ska fungera väl.

Hur vanligt är det med vaxproblem och vaxproppar?

En av de mest vanliga anledningarna att söka sjukvård är besvär med öronvax (cerumen), framförallt vaxproppar (cerumen obturans). Antalet människor som drabbas av vaxpropp är cirka 10 procent av alla barn, 5 procent av vuxna och 35 procent av den seniora populationen. Enligt dansk statistik söker hela 60 procent av den äldre befolkningen någon gång vård för detta.

Hos personer som inte kan meddela sig med omgivningen på ett adekvat sätt, till exempel på grund av utvecklingsstörning eller demens, är vaxpropp en vanlig orsak till nedsatt hörsel.

Har du eller någon i din närhet:

  • Besvär med synligt öronvax?
  • Lock för örat eller försämrad hörsel?
  • Ont i örat eller dålig balans?

Ovanstående besvär kan bero på för mycket öronvax i hörselgången eller vaxpropp.

Symptom på vaxpropp

Symptom av för mycket öronvax kan vara nedsatt hörsel, känsla av lock för örat, ont i örat, smärta, yrsel, hosta. Obehag och symptom uppstår när en vaxpropp bildas i hörselgången, den täpper till och trycker på huden. Många av de nerver som rör sig i öronkanalen är också kopplade till halsen och när öronvaxet ”retar” kan du faktiskt börja hosta – en biverkning av vaxproppen som inte alla är medvetna om.

Nedsatt hörsel är ett vanligt symptom vid vaxproppar och för mycket vax, både för barn och vuxna. Och, att höra dåligt är en vanlig anledning till socialt utanförskap/handikapp i alla åldrar. Om man därför märker att man själv, eller någon i ens omgivning, plötsligt drabbats av nedsatt hörsel är det bra att kolla upp om det beror på för mycket öronvax eller vaxpropp.

Viktigt att ta hand om öronen

För barn är öronen och hörseln extra viktiga då de lär sig kommunicera, höra och skapa relationer med omgivningen. För vuxna kan besvär med vaxproppar och öronvax medföra både bekymmer och obehag helt i onödan. För äldre, som har naturligt åldrande öron och hörsel, så är hörseln viktig för att undvika socialt utanförskap och bibehålla god livskvalitet. Därför är det bra att vara observant på sina öron.

Nedsatt hörsel, irritation i hörselgången eller klåda och besvär i våra öron är symptom som varnar. Om man känner lite klåda/ det kliar eller lock för örat, så är det ofta värdefullt att behandla tidigt och på så sätt förebygga vidare problem. Då brukar besvär med vaxproppar och vatten i örat inte bli särskilt allvarliga utan gå över relativt snabbt.

Om vaxet blir ett problem, så undvik att peta, rensa eller rengöra med bomullspinnar. Det kan istället förvärra och störa vaxproduktionen. Att peta gör vanligen att man för in vaxet i örat och det ansamlas ännu mer till en vaxpropp. Använd istället Vaxol för att mjukgöra vaxet på ett naturligt sätt.

När du upplever besvär, kontakta gärna sjukvårdsupplysningen för att få råd. Framstår problemen som allvarliga, eller om du upplever direkt ont och det rinner ur örat, ska du kontakta sjukvården direkt. Detta är viktigt både för vuxna och barn.

Om du har allvarliga problem med vaxpropp kan sjukvården hjälpa till med öronspolning eller utsugning. I speciella fall kan läkare även avlägsna vaxproppar manuellt.

Behandla med Vaxol®

Förebygg problem med öronvax med Vaxol®

En bra balans mellan produktion av vax och naturlig bortförsel av vax är viktigt för örats funktion och den naturliga rengöringsprocessen. Genom att spraya Vaxol i öronen regelbundet varje vecka, så hjälper man huden i hörselgången att bibehålla denna balans.

Du förebygger besvär med öronvax genom att använda Vaxol en till två gånger per vecka, två sprayningar/ doser i varje öra.

Mjukgör och avlägsna öronvax med Vaxol®

Vaxol innehåller medicinskt renad olivolja med ungefär samma konsistens och struktur som öronvax. Båda består i huvudsak av fettsyror vilket gör att de lätt blandar sig med varandra och får vaxet att bli mjukare och mer lättflytande. Vid användning av Vaxol mjukgörs öronvaxet och överflödigt öronvax avlägsnas gradvis från örat på naturlig väg, utan sköljning.

Vaxol gör det hela lite enklare genom att du enkelt sprayar en liten mängd olja in i örat. Den verkar direkt utan att du eller ditt barn behöver vänta, vilket är en fördel. Du behöver inte täcka örat med fetvadd. Du kan torka av om det känns oljigt i ytterörat, men mängden du sprayar är mycket liten och väl anpassad.

Kom ihåg att du alltid bör undvika att peta i öronen med bomullspinnar eller liknande då detta kan öka mängden vax och även klumpa ihop vaxet och bilda en propp.

Köp Vaxol® på närmaste apotek

Köp Vaxol®