Äldre och öron

Ju äldre vi blir desto mer åldras vår kropp, så även våra öron. Problem med vaxproppar  och torra hörselgångar är vanligt.

Det åldrande örat.

Det viktigaste organet i våra öron är hörseln och dess utveckling nedsätts gradvis redan efter 20-årsåldern. När vi blir seniorer blir det mer märkbart med nedsatt hörsel. Man uppskattar att bland seniorer över 65 år har mer än 60% en nedsatt hörsel. Detta kan upplevas som ett stort bekymmer och äldre behöver därför ofta hjälp för att bibehålla god hörsel, t.ex. med hörapparat. En god hörsel är viktigt för socialt umgänge och god livskvalitet.

Öronproblem hos äldre

Nedsatt hörsel är det vanligaste hälsorelaterade problemet för äldre. Det är ett stort problem som påverkar livskvaliteten. Det bidrar till utanförskap, försvårat psykosocialt umgänge och även att man drar sig undan och känner sig otrygg i kommunikation i samhälle, trafik och vid transporter.

De två vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel hos äldre är:

  • Åldersrelaterad hörselnedsättning
  • Vaxproppar och ansamling av öronvax

 

Sämre hörsel är den största orsaken till att äldre över 80 år blir mindre utåtriktade.

I en svensk studie deltog 400 personer mellan 80 och 98 år som undersöktes vartannat år under en sexårsperiod. I resultaten såg man att den emotionella stabiliteten inte förändrades men ändå blev deltagarna mindre utåtriktade med tiden.

Förändringen kunde inte kopplas till andra åldersrelaterade svårigheter så som att söka sociala aktiviteter eller kognitiva funktionshinder. Den enda faktorn som kunde förklara orsaken till att personerna blev mindre utåtriktade var hörseln.

Vanliga orsaker till nedsatt hörsel

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Detta kallas även Presbyacusis. Det är en gradvis försämring av hörseln som sker med stigande ålder. Den är symmetriskt dubbelsidig och tyvärr är irreversibel/ oåterkallelig. Den orsakas av ålder och degenerativa förändringar, vilka huvudsakligen sker i innerörat och som leder till förlust av hårceller i hörselsnäckan (cochlea) och av neuron i hörselnerven.

Hörselnedsättningen börjar vanligtvis med oförmågan att höra högfrekventa ljud och senare även oförmåga att höra medel- och lågfrekventa ljud. För närvarande är inga förebyggande åtgärder kända. Behandling och åtgärder för hörseln består av hörapparat eller kirurgiskt implantat.

Denna typ av åldersrelaterad hörselnedsättning är en av de absolut vanligaste orsakerna till nedsatt hörsel och är i hög grad ett växande folkhälsoproblem på grund av den dramatiska ökningen av antalet mycket gamla personer, över 80 år. Åldersrelaterad hörselnedsättning drabbar en av tre personer vid 65 års ålder och varannan person vid 75 års ålder. Det är den näst vanligaste sjukdomen i åldrade människor.

Vaxproppar

Vaxpropp kallas även Cerumen obturans. Vaxproppar är den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel för äldre. Det är även den enklast avhjälpta orsaken för att åter förbättra hörseln!

I en studie på inneliggande äldre personer över 65 år hade 35% av dem vaxproppar i ett eller båda öronen. Efter behandling och borttagning av vaxpropp hade 75% av patienterna fått en påtaglig och signifikant förbättring av sin hörsel. (Lewis-Cullinan et al, 1990, JAN, Effect of cerumen removal on the hearing ability of geriatric patients”.)

Normalt produceras öronvax som ett mjukt vaxliknande sekret från körtlar i den yttre hörselgången. Det blandas med avstötta hudceller från inre delarna av örat. Det förflyttas helt naturligt ut från örat och tar även med sig smuts och eventuella bakterier. Vaxets funktion är att skydda hörselgångshuden mot fukt och infektion.

Vaxets utseende och konsistens kan vara mycket varierande. Anledningen till att vaxproppar är mer vanligt hos äldre är även här åldersrelaterad. Med åldrandet blir det producerade vaxet inte lika smidigt längre. Det blir grövre och stelare och minskar sin funktion att naturligt försvinna ut från örat. Denna störning av balansen mellan vaxproduktion och borttransport leder till en ökande risk för ansamling av vax och vaxproppar i örat.

Symptom på vaxproblem

Det vanligaste symptomet på vaxproblem hos äldre är nedsatt hörsel. Det är ett problem som går att behandla och förebygga.

Det är viktigt att undersöka öronen för att säkerställa orsaken till nedsatt hörsel. I alltför många fall beror det på vaxproppar, vilket går att behandla och förebygga.

Andra symptom på vaxproblem hos äldre är:

  • Ont i örat/ smärta
  • Värk i örat
  • Kliande/ klåda
  • Öronlock/ lock för örat
  • Ringande ljud
  • Dålig balans/ yrsel
  • Hosta

Undvik att rengöra örat med bomullspinnar!

Hos äldre är det extra viktigt att INTE rengöra hörselgången med bomullspinnar. Detta på grund av att äldres öron är mer känsliga. Örats funktion och hudens elasticitet avtar med åldern.

Om örat utsätts för yttre påverkan så kan det få minskad funktion och skadas. Detta kan bidra till både ansamling av vax och vaxproppar samt leda till infektion i hörselgångens hud.

Öronspolning av vaxpropp hos äldre

Vid problem med vaxpropp hos äldre så kan man få god hjälp av Vaxol® öronspray;  spraya morgon och kväll i 4-5 dagar. Om vaxproppen är stor eller sitter hårt fast och symptom kvarstår, så kan sjukvården hjälpa till med öronspolning eller utsugning av vaxproppen. Vaxproppen uppmjukas av Vaxol® och spolas enkelt ut.

Ibland kan det vara svårt att få loss vaxproppar. Det kan vara känsligt på grund av trång hörselgång, mycket hårväxt eller känslig torr hud. Ofta hjälper det att mjuka upp vaxproppen några dagar med Vaxol® öronspray. Den kan helt försvinna av sig självt vid behandling med Vaxol, alternativt är den enkel att spola ut  efter behandling.

Använd Vaxol® till äldre.

Vaxol® är en trygg och enkel hjälp för äldres öron. Vaxol® är 100% farmaceutiskt ren olivolja och har även en antiinflammatorisk och antibakteriell effekt. Vaxol® både behandlar och förebygger – mjukgör och avlägsnar öronvax, förebygger vaxproppar, förebygger öronspolning, lindrar klåda och irritation i torra hörselgångar.

Förebygg och behandla problem med öronvax hos äldre med Vaxol®

Äldre har ett stort värde av att kontinuerligt använda och förebygga öronproblem med hjälp av Vaxol®. Även sjukvården har stort värde av att förebygga öronproblem med Vaxol®, med tanke på den stora andelen äldre som söker vård för öronproblem. Att förebygga med Vaxol® minskar lidande och hörselsvårigheter hos dig som patient och sjukvården får mer tid för andra arbetsuppgifter.

Vaxol® hjälper det naturliga vaxet hos äldre att få en bättre och mjukare konsistens och kunna bibehålla balansen i örat och hörselgången. Vaxol® mjukgör och avlägsnar öronvax, förebygger vaxproppar – hjälper till att föra ut överskott av vax. Det även mjukar upp och smörjer hörselgången och på så sätt lindrar klåda och irritation.

Förebygg och behandla torra öron hos äldre med Vaxol®

Torra hörselgångar i öronen orsakas ofta av att balansen är störd i örats miljö. Hos äldre beror detta ofta åldern. Huden i hörselgången är känsligoch  kan bli torr och man kan uppleva en känsla av kliande/ klåda/ irritation.

För att förebygga och behandla torra hörselgångar så fungerar Vaxol® genom att smörja och lägga sig som en skyddande mjuk hinna på huden i hörselgången. Spraya med Vaxol 1-2 doser/sprayningar i varje öra, 1-2 gånger per vecka för att avhjälpa torra hörselgångar.

Förebygg irritation och klåda i öronen hos äldre med Vaxol®

Vaxol®, med naturlig ren olivolja, gör att man säkerställer en skyddande hinna och barriär på hörselgångens väggar och hud. Naturligt skyddar vaxet i öronen på samma sätt med en fet hinna. Denna barriär skyddar hörselgången från uttorkning och smuts.

Äldres öron och balansen i hörselgången är känslig.  Vaxproduktion och bortförsel fungerar inte helt och huden i hörselgången kan utsättas för bakterier lättare.

Vaxet kanske inte förs ut på samma naturliga sätt som det ska, pga vaxet är trögt. Huden i hörselgången blir då inte lika skyddad av sitt vax och utsätts lättare för torrhet och därigenom bakterier och smuts.

Att spraya ditt äldre öra med Vaxol®, 1-2 doser 1-2 gånger per vecka, förebygger problemen som uppkommer med för mycket vatten i örat.

Köp Vaxol® på närmaste apotek

Köp Vaxol®